Tác động gây hại của nấm bệnh phytophthora đối với cây Sầu Riêng và cách sử dụng thuốc AGRI-FOS 400 kích kháng để ngăn chặn bệnh bảo vệ cây

Tác động gây hại của nấm bệnh phytophthora đối với cây Sầu Riêng và cách sử dụng thuốc AGRI-FOS 400 kích kháng để ngăn chặn bệnh bảo vệ cây

[...]Xem tiếp
Kích thích cây ra hoa, ra chồi bằng Thiourea 99%

Kích thích cây ra hoa, ra chồi bằng Thiourea 99%

- Đặc tính của ThioureaThiourea là hoá chất có tác dụng kích thích ra hoa trên xoài giống như Nitrate kali, là tác nhân làm phá vỡ miên trạng chồi (Charnvichit, 1992), tức là cũng thúc đẩy sự sản xuất ethylene (Esashi và ctv. 1975). Hiệu quả phá miên trạng...Xem tiếp