Ngộ độc dinh dưỡng trên cây trồng và biện pháp xử lý

Ngộ độc dinh dưỡng trên cây trồng và biện pháp xử lý

Ngộ độc dinh dưỡng trên cây trồng và biện pháp xử lýTÌNH HÌNH CÂY TRỒNG BỊ NHIỄM ĐỘCNăm ngoái, một nhà vườn ở Tri Tôn, An Giang kiện một công ty phân bón khi vườn khoai sáp (loại khoai không thể thiếu trong món cà ri) của ông bỗng nhiên...Xem tiếp