60 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Béc châm phân tự đồng ren ngoài 49mm VI-0132B/N
149,000₫
Béc châm phân tự động ren ngoài 60mm VI-0250HB/N
347,000₫
Béc châm phân tự động RN 21mm AquaMate VI-0115HB/N dòng phun ngược 3 - 37L/h
Béc châm phân tự động RN 27mm VI-0134B dòng phun ngược 9~92 L/h
Béc châm phân tự động RN 34mm VI-0110B/N dòng ngược 34 ~ 297 L/h
Béc phun 2 tia cánh đập điều chỉnh góc tưới Aqua Mate SW-P0133AD
679,000₫
Béc phun 2 tia nước cánh đập 360 độ Aqua Mate SW-P0130
819,000₫
Béc phun bằng nhựa tia phẳng ngang 360 độ Aqua Mate MS-1041
9,500₫
Béc phun kim loại 360 độ Aqua Mate SW-P022
59,000₫
Béc phun mưa 360 độ AquaMate FCV-2043 dùng ống 5mm
Béc phun mưa góc tưới 180 độ AquaMate FCV-2038 dùng ống 4.5-5mm
Béc phun mưa tiết kiệm nước 360 độ AquaMate FCV-2041 hệ ống 5-6mm

Có tất cả 60 sản phẩm.