69 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Vithadan 95WP | Dập dịch sâu đục thân, bọ trĩ, rệp - Gói 100g
22,000₫
CHLORFERAN 240SC | Diệt sâu đã kháng thuốc - Chai 200ml
225,000₫
ĐẦU TRÂU BIHOPPER 270 EC | ĐẶC TRỊ NHỆN ĐỎ VÀ RỆP SÁP - Chai 500ml
167,000₫
Thuốc trừ sâu cao cấp Arrivo 25EC | Diệt sâu rầy nhanh như chớp - Chai 1L
Thuốc trừ sâu Thái Lan AgBamex 5EC | Diệt sạch sâu, rầy, bọ trĩ - Chai 450ml
149,900₫
CHLORFERAN 240SC | Diệt sâu đã kháng thuốc - Chai 60ml
74,000₫
Thuốc đặc trị tuyến trùng Tervigo 020SC - Chai 500ml
Thuốc trừ nấm bệnh và nhện Ok Sulfolac 85SC - Chai 1L
OSHIN 20WP | Sản phẩm chính hiệu Nhật Bản - Gói 6.5g
13,000₫
Pegasus 500SC | Đặc trị nhện trên nhiều cây trồng - Hộp 10 gói 10ml
259,900₫
Map Jono 700WP | Trừ nhanh rầy nâu, rầy xanh chích hút - Gói 4g
9,700₫
Ascend 200SP | Trừ bọ trĩ, rầy nâu, rệp sáp - Gói 100g
45,000₫

Có tất cả 69 sản phẩm.