Phân Bón Vi Lượng HC-101
PHÂN BÓN VI LƯỢNG AC-TL QUA TO
ĐẤT SẠCH HỮU CƠ SFARM CHO CÂY ĂN QUẢ - 5%
70,775₫ 74,500₫
Đặc Trị Tuyến Trùng NEMAFOS 10GR
Confidor 200SL Chai 20ml
37,900₫
THUỐC TRỪ RẦY Anvado 100WP
NANO CHITOSAN - Chống Khảm Lá, Khằn Cây
267,000₫
MỤN DỪA SFARM ĐÃ QUA XỬ LÝ Bao 50dm3 - 5%
92,625₫ 97,500₫
MỤN DỪA SFARM ĐÃ QUA XỬ LÝ Bao 20dm3 - 5%
44,650₫ 47,000₫
MỤN DỪA SFARM ĐÃ QUA XỬ LÝ Túi 5dm3 - 5%
12,825₫ 13,500₫
VIÊN ĐẤT NUNG SFARM Size 10 - 20mm Bao 50dm3 - 5%
261,250₫ 275,000₫
Kích Hoa Đầu Ngọn VTL 17
22,900₫
Thuốc kích rễ ACROOTS 10SL Chai 1L
144,000₫
THUỐC KÍCH RỄ THÁI LAN EXOTIC NHÃN XANH
Chế Phẩm KEIKI SUPER - PRO
75,000₫
MẬT RỈ ĐƯỜNG SFARM Thùng 4 Can 5L - 5%
502,550₫ 529,000₫
NƯỚC CẮM HOA ASA CHAI 200ml
24,000₫
NƯỚC CẮM HOA ASA CHAI 400ml
39,000₫
KEO LIỀN DA NANO BẠC Ag+
31,000₫