KINA 6-30-30 + TE Hũ 500g
56,000₫
MẬT RỈ ĐƯỜNG SFARM
32,000₫
KINA – 50  30-10-10 + TE Hộp 500g
57,000₫
THIRABONG (Thioure 99%)
17,000₫
THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG ANNUAL TREE & SHRUB CHAI 946ml
877,000₫
Thuốc trừ sâu Reasgant 3.6EC
79,500₫
Thuốc trừ sâu Reasgant 1.8EC
59,500₫
Thuốc trừ rệp Babsac 750EC
125,000₫
VIÊN ĐẤT NUNG POPPER (Kích thước XL 13-14mm)
17,000₫
KẸP BƯỚM

KẸP BƯỚM

D1.1022
540₫
KẸP BƯỚM ĐÀI LOAN (LỚN)
CHẬU MẬN GỖ SAO
Kích rễ Bio Root 0-1-1
895,000₫
Thuốc kích rễ cực mạnh KINA-R206
Gibber 4TB (GA3)
7,000₫
Keiki Duy Paste (Dạng sáp bôi)
87,000₫