GROW MORE ORCHID 20-20-20 USA
320,000₫
GROW MORE ORCHID 6-30-30 USA
320,000₫
GROW MORE ORCHID 30-10-10 USA
320,000₫
Trichoderma SP

Trichoderma SP

D3.1002
65,000₫
Neem Oil USA

Neem Oil USA

B4.1007.1
895,000₫
Thuốc Trừ Sâu Bacca 80WG
67,000₫
Thuốc Trừ Ốc Bươu Vàng TATOO 150AB
THUỐC TRỪ SÂU RẢI GỐC REGENT 0.3GR
MÚT ƯƠM CÂY QUICK PLUG
11,000₫
KẸP BƯỚM LỚN 2.5x2.5cm
19,700₫
LƯỠI DAO PHẪU THUẬT DOCTOR SỐ 11
LƯỠI DAO PHẪU THUẬT DOCTOR SỐ 10
Siêu Ra Rễ Trimix DT Super Roots
19,900₫
Kích thích sinh trưởng ATONIK 1.8 SL Chai nhôm
69,900₫
KÍCH THÍCH RA RỄ CỰC MẠNH KINA-R666
Chế phẩm hoa lan Hùng Nguyễn (Khuyến Mãi)
CHẤT TĂNG CƯỜNG SINH TRƯỞNG THỰC VẬT HB-101 (VITALIZER)
447,000₫
THUỐC TRỪ CỎ XELETSUPE 24EC + CHẤT BỔ TRỢ ( PK888 )
TKS – BTMET NẤM 3 MÀU
54,000₫
MẬT RỈ ĐƯỜNG SFARM
32,000₫