PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC RAYKAT FINAL
PHÂN BÓN LÁ SINH HỌC RAYKAT GROWTH
MICRO-GREEN 16-31-16
7,500₫
BĐ-MK 20-20-15 + TE
Thuốc trừ sâu Reasgant 3.6EC
79,500₫
Thuốc trừ sâu Reasgant 1.8EC
59,500₫
Thuốc trừ rệp Babsac 750EC
125,000₫
Thuốc trừ sâu sinh học Tasieu 5EC Chai 450ml
VIÊN ĐẤT NUNG POPPER (Kích thước XL 13-14mm)
17,000₫
KẸP BƯỚM

KẸP BƯỚM

D1.1022
540₫
KẸP BƯỚM ĐÀI LOAN (LỚN)
CHẬU MẬN GỖ SAO
Kích rễ Bio Root 0-1-1
875,000₫
Thuốc kích rễ cực mạnh KINA-R206
Gibber 4TB (GA3)
7,000₫
Keiki Duy Paste (Dạng sáp bôi)
87,000₫