Phân bón MKP 0-52-34
79,900₫
BLOOM CITY ORGANICS Cal-Mag 2-0-0
799,000₫
Phân Bón Hữu Cơ HERBAFARM Can 5L
1,075,000₫
Phân Bón Hữu Cơ HERBAFARM Chai 1L
259,900₫
Đặc Trị Tuyến Trùng NEMAFOS 10GR
Confidor 200SL Chai 20ml
37,900₫
THUỐC TRỪ RẦY Anvado 100WP
NANO CHITOSAN - Chống Khảm Lá, Khằn Cây
267,000₫
GIÁ THỂ ƯƠM GIỐNG SFARM BAO 50dm3
Ty Sắt Bọc Nhựa Kẹp Chậu Lan 37cm
CHẬU MẬN GỖ SAO Phi 30cm
127,000₫
VIÊN ĐẤT NUNG SFARM Viên Nhỏ Size 5 - 10mm Bao 50dm3
289,000₫
Kích Hoa Đầu Ngọn VTL 17
22,900₫
Thuốc kích rễ ACROOTS 10SL Chai 1L
144,000₫
THUỐC KÍCH RỄ THÁI LAN EXOTIC NHÃN XANH
Chế Phẩm KEIKI SUPER - PRO
75,000₫
MẬT RỈ ĐƯỜNG SFARM Thùng 4 Can 5L
NƯỚC CẮM HOA ASA CHAI 200ml
24,000₫
NƯỚC CẮM HOA ASA CHAI 400ml
39,000₫
KEO LIỀN DA NANO BẠC Ag+
31,000₫