QUE DINH DƯỠNG JOBE’S
135,000₫
HYPONeX 15-30-15
80,000₫
HYPONeX 20-20-20
80,000₫
HYPONeX 10-30-20
80,000₫
FOVATHANE 80WP

FOVATHANE 80WP

D1.1017
22,000₫
KIN-KIN BUL 72WP
47,500₫
THUỐC TRỪ MỐI LENFOS 50EC
CHẾ PHẨM SÁT KHUẨN NANO BẠC
MIẾNG DÁN BẪY CÔN TRÙNG
177,000₫
VỎ THÔNG ORCHIATA ( Size 3-6mm )
19,000₫
Vòi Phun Nước Aqua Mate W-9302
174,000₫
Vòi Phun Nước Aqua Mate W-9301
174,000₫
Kích rễ Bio Root 0-1-1
Thuốc kích rễ cực mạnh KINA-R206
Gibber 4TB (GA3)
7,000₫
Keiki Duy Paste (Dạng sáp bôi)
87,000₫