Phân Bón Hữu Cơ SAVIA - JORD
PHÂN HỮU CƠ SINH HỌC WEHG
140,000₫
Phân bón sinh học Ami Green
45,000₫
TNP KẼM KHUẨN
14,000₫
THUỐC TRỪ CỎ GLU-ELONG 15SL
110,000₫
ALFAMITE 15EC

ALFAMITE 15EC

C4.1012
107,000₫
THUỐC TRỪ ỐC BƯU VÀNG AWAR 700WP
THUỐC TRỪ SÂU DIZORIN SUPER 55EC
45,000₫
MIẾNG DÁN BẪY CÔN TRÙNG
177,000₫
VỎ THÔNG ORCHIATA ( Size 3-6mm )
19,000₫
Vòi Phun Nước Aqua Mate W-9302
174,000₫
Vòi Phun Nước Aqua Mate W-9301
174,000₫
Gibber 4TB (GA3)
7,000₫
Keiki Duy Paste (Dạng sáp bôi)
87,000₫
GIBBER 20TB CÂY THANH LONG
37,000₫
THUỐC KÍCH RỄ THÁI LAN  Gigantic Orchid Root