19 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
CANXI NITRAT Ca(NO3)2 15-0-0 26 CaO
49,000₫
Haifa Bitter MAG Magie Sunphat (MgSO4) | Khắc phục hiện tượng vàng lá – Bao 25Kg
599,000₫
Haifa Bitter MAG Magie Sunphat (MgSO4) | Khắc phục hiện tượng vàng lá – Gói 1Kg
45,000₫
Haifa Magnisal ( Magie Nitrat ) Gói 50g
17,000₫
Haifa Magnisal ( Magie Nitrat ) | TĂNG CƯỜNG DIỆP LỤC TỐ CHO LÁ - Bao 25Kg
1,335,000₫
Haifa MAP 12-61-0
87,000₫
Haifa MAP 12-61-0 | KÍCH RỄ TẠO TÁN RA NHIỀU HOA - Bao 25Kg
1,967,000₫
Haifa MKP (Mono Potassium Phosphate) 0-52-34 | Làm già bộ lá, ức chế ra đọt - Bao 25Kg
2,667,000₫
Haifa MKP 0-52-34 | GIÚP PHÂN HOÁ MẦM HOA – RA RỄ MẠNH - Hộp 1Kg
122,000₫
Haifa Multi - MKP 0-52-34
17,900₫
Haifa Multi-K 13-0-46 KNO3
77,000₫
Haifa Multi-K 13-0-46 KNO3 | Kích thích ra hoa trái vụ - Bao 25kg
1,745,000₫

Có tất cả 19 sản phẩm.