PHÒNG BỆNH VỀ RỄ CHO CÂY CÀ PHÊ TÁI CANH

PHÒNG BỆNH VỀ RỄ CHO CÂY CÀ PHÊ TÁI CANH

Bệnh vàng lá thối rễ là một trong những bệnh nguy hiểm gây hại nặng nề cho cây cà phê, thường xuất hiện ở những vườn tái canh và vườn kinh doanh ổn định.Tại Tây Nguyên, bệnh vàng lá thối rễ là một trong những bệnh nguy hiểm gây hại nặng...Xem tiếp