Bệnh thối gốc héo rũ cây hoa hướng dương và cách phòng trị

Bệnh thối gốc héo rũ cây hoa hướng dương và cách phòng trị

Cây hướng dương bị hư thối gốc sau đó héo rũ và chết gọi là bệnh thối gốc héo rũ. Bệnh này có thể do một số loại nấm và vi khuẩn gây ra như: Fusarium oxysporum, F. lycopersici, Sclerotium rolfsii Sacc, Pseudomonas solanacerum... Những  triệu chứng điển hình như...Xem tiếp