Thuốc trừ sâu sinh học Tasieu 1.9EC: Đặc điểm và cách sử dụng

Thuốc trừ sâu sinh học Tasieu 1.9EC: Đặc điểm và cách sử dụng

Thuốc trừ sâu sinh học Tasieu 1.9EC là một sản phẩm đột phá trong việc kiểm soát nhiều loại sâu hại trên nhiều loại cây trồng khác nhau. Với thành phần chính là hoạt chất Emamectin Benzoate, một hoạt chất chiết xuất tự nhiên do đó mà sản phẩm này...Xem tiếp