Tervigo 020SC: Thuốc trừ sâu đặc trị tuyến trùng gây hại cho cây trồng

Tervigo 020SC: Thuốc trừ sâu đặc trị tuyến trùng gây hại cho cây trồng

Lĩnh vực nông nghiệp và cây trồng nông nghiệp là nguồn tài nguyên quý giá của mọi quốc gia, nó vừa mang lại lợi ích về kinh tế cũng như cung cấp lương thực thực phẩm dinh dưỡng cho toàn xã hội. Tuy nhiên, tuyến trùng là một trong những...Xem tiếp