Tìm hiểu về thành phần và công dụng của Haifa MKP (Mono Potassium Phosphate) 0-52-34

Tìm hiểu về thành phần và công dụng của Haifa MKP (Mono Potassium Phosphate) 0-52-34

Haifa MKP (Mono Potassium Phosphate) 0-52-34 là một loại phân bón có thành phần chính là kali phốt phát (phosphate kali đơn) với tỷ lệ 0-52-34. Đây là một loại phân bón cao cấp của công ty Haifa - Israel sản xuất và được sử dụng rộng rãi trong nông...Xem tiếp
Kích thích cây ra hoa, ra chồi bằng Thiourea 99%

Kích thích cây ra hoa, ra chồi bằng Thiourea 99%

- Đặc tính của ThioureaThiourea là hoá chất có tác dụng kích thích ra hoa trên xoài giống như Nitrate kali, là tác nhân làm phá vỡ miên trạng chồi (Charnvichit, 1992), tức là cũng thúc đẩy sự sản xuất ethylene (Esashi và ctv. 1975). Hiệu quả phá miên trạng...Xem tiếp