Cách phòng trị bệnh nấm hồng hại cây hoa mai

Cách phòng trị bệnh nấm hồng hại cây hoa mai

Trên cành cây mai vàng thường có một loại nấm bệnh màu hồng. Ban đầu bệnh chỉ là một đốm nhỏ, sau đó cứ lan rộng dần ra rồi bao kín hết cả một đoạn cành, làm cho lá bị rụng, cành bị chết khô dần. Chúng tôi cho rằng...Xem tiếp