BỆNH THỐI ĐEN GỐC (HÉO CÂY) GÂY HẠI TRÊN HOA HỒNG

- Tác nhân: Nấm Verticillium sp

- Triệu chứng: Trên cổ rễ và gốc cây giáp mặt đất có các vết đen làm vỏ cây bị thối và bong tróc ra, sự hút nước và chất dinh dưỡng bị cản trở. Cây sinh trưởng kém, cuối cùng bị héo và chết khô.

- Phòng trừ: Không để đất quá ẩm ướt, xới đất vun gốc thường xuyên. Phun đẫm vào gốc cây các thuốc gốc đồng, Viben-C, Anvil, Dithan-M...Nguồn: Trồng - chăm sóc & phòng trừ sâu bệnh CÂY HOA HỒNG

TS. Nguyễn Mạnh Hùng, KS. Nguyễn Mạnh Trinh - NXB Nông Nghiệp.

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận