SÁCH: CÂY HOA HỒNG VÀ KỸ THUẬT TRỒNG

GIỚI THIỆU SÁCH


- Để góp phần giúp bà con nông dân có thêm kiến thức cũng như các biện pháp kỹ thuật cụ thể trong nghề trồng hoa hồng, cung cấp nhiều hoa đẹp cho nhu cầu cuộc sống ngày càng đi lên của nhân dân ta và xuất khẩu, các tác giả Ths Đặng Văn Đông, PGS.TS Đinh Thế Lộc và PGS.TS Nguyễn Quang Thạch đã cho ra mắt độc giả cuốn sách "CÂY HOA HỒNG VÀ KỸ THUẬT TRỒNG".
- Nội dung cuốn sách ngoài việc trình bày nguồn gốc lịch sử, giá trị kinh tế và tình hình sản xuất hoa hồng trên thế giới, sách còn đề cập đến đặc điểm của một số giống hoa hồng. Đặc biệt các tác giả đã đi sâu vào việc sản xuất cây giống, sản xuất kinh doanh hoa hồng và giới thiệu một số mô hình trồng có kết quả trong sản xuất.


➡️ Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:
Mục lục
Lời giới thiệu
Phần 1. Mở đầu
Phần 2. Điều kiện sinh thái của cây hoa hồng
Phần 3. Giống và chọn tạo giống hoa hồng
Phần 4. Sản xuất cây giống hoa hồng
Phần 5. Kỹ thuật trồng hoa hồng
Phần 6. Sâu bệnh hại và biện pháp phòng trừ
Phần 7. Sinh lý hoa hồng sau thu hoạch và kỹ thuật bảo quản
Phần 8. Sản xuất kinh doanh hoa hồng
- Những thời vụ sản xuất hoa hồng chính ở Việt Nam
- Một số mô hình trong sản xuất và hiệu quả kinh tế
Tài liệu tham khảo


♻️ Các bạn có thể tải bản Scan tại link đính kèm - Chúc các bạn thành công.
AnBIO.vn

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận